Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Aanmelden nieuwe leerling

Staat u voor het maken van een schoolkeuze?

Voor het eerst naar de basisschool is zowel voor kinderen als voor ouders een hele stap. Het is het begin van een nieuwe fase. Ook voor kinderen die van een andere basisschool komen, bijvoorbeeld door een verhuizing, is het van belang om een school te kiezen die bij uw kind(eren) en bij u past.

Als u interesse heeft in de HSV, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Elly Riethorst (office manager) via telefoonnummer: 035-6245076. U kunt (vrijblijvend) een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding*. We raden wel aan om eerst uw kind(eren) aan te melden, omdat wij meestal te maken hebben met wachtlijsten. 

*
In verband met de coronamaatregelen geven we voorlopig geen rondleidingen in het gebouw. We kunnen u natuurlijk wel telefonisch, al dan niet met live-video, meer vertellen over de school. 


Hieronder vindt u een korte toelichting op de aanmeld- en toelatingsprocedure.

Aanmelden

Uw kind is vanaf de 4e verjaardag welkom bij ons op school. U kunt uw kind direct na de geboorte aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van plaatsing op de aanmeldlijst. Dit is nog geen definitieve inschrijving. In het jaar waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u definitief uitsluitsel of uw kind is geplaatst. In de bevestigingsbrief wordt vermeld op welke positie uw kind op de aanmeldlijst staat. Uw kind kan nog naar beneden schuiven op deze lijst, omdat op dat moment nog niet aangemelde broertjes en zusjes altijd voorrang krijgen.

Plaatsingsbeleid vierjarigen

Na de voorjaarsvakantie starten we met het plaatsen van leerlingen voor het  (kalender)jaar. We laten per kleutergroep een vast aantal kinderen toe, totdat de groepsgrootte van 30 is bereikt. Als het maximum aantal leerlingen is bereikt, worden de overige leerlingen geplaatst op een wachtlijst. Zodra er een plaats beschikbaar komt, worden de ouders benaderd. De criteria die we hanteren voor het aannemen van een nieuwe leerling zijn beschreven in de schoolgids

Wennen op school vierjarigen

Uw kind mag in de twee maanden voorafgaand aan de startdatum een aantal dagdelen komen wennen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt. Ook kan het zijn dat we een andere startdatum met u afspreken in verband met een (nabije) schoolvakantie. Zes weken voor de zomervakantie én in de maand december, laten we geen nieuwe kleuters instromen. Die beginnen dan na de zomer- of kerstvakantie en wennen ook eventueel na deze vakantie.

Plaatsingsbeleid zij-instromers

Als u uw kind later aanmeldt, bijvoorbeeld omdat uw kind van een andere basisschool komt, dan kijken we of er nog mogelijkheden zijn om uw kind toe te laten. We hanteren hiervoor een transparante zij-instroom-procedure. 
We nemen in dat geval contact op met de vorige school en vragen om een gewaarmerkt onderwijskundig rapport. Ook laten we uw kind een dag meelopen waarbij we observeren hoe een kind zich profileert op sociaal en onderwijskundig vlak. Alle gegevens die we verzamelen worden met u besproken. Dit traject kan leiden tot plaatsing op onze school, soms in een andere dan de eerder beoogde groep, of tot het advies om naar een andere school te kijken (of op de huidige school te blijven). Zie schoolgids voor meer informatie. 

Wachtlijsten

Momenteel zijn vrijwel alle groepen vol en is er dus mogelijk geen ruimte voor (zij-)instroom wanneer u uw kind aanmeldt. Ook voor toekomstige kleutergroepen zijn meestal zo zoveel aanmeldingen, dat uw kind waarschijnlijk op de wachtlijst komt. Daarom adviseren we om tijdig aan te melden.
Download hier het aanmeldformulier

Wij ontvangen dit aanmeldformulier bij voorkeur via de post vanwege de privacygevoelige informatie die hier in staat.