Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Gegevens onderwijsteam


Contactgegevens onderwijsteam HSV

@hsv1909.nl

(om mailspam tegen te gaan
zijn de mailadressen niet voluit vermeld)


Groepsleerkrachten

 Chiara Addink caddink@  
 Jolanda van Alphen jvanalphen@  
 Bernadette van Giessen bvangiessen@  
 Marlies de Heer mdeheer@  
 Desi Hageman dhageman@  
 Monique Klaasen mklaasen@  
 Jacintha Kok jkok@  
 Carin Koster ckoster@  (inval)
 Brendan Livestroo blivestroo@  
 Jacobine Looman jlooman@  
 Alice Parmentier aparmentier@  
 Harald Rooth hrooth@  
 Sabrina Rutten srutten@  
 Robert Jaap Vastenhoud rjvastenhoud@  
 Foka Visser fvisser@  


Vakleerkrachten

 Liesbeth Kleuver lkleuver@ beeldende vorming
 Donald van Lier dvanlier@ bewegingsonderwijs
 Floor de Wijs fdewijs@ muziek


Onderwijsondersteunend personeel

 Olivier van Dinteren ovandinteren@ ICT en onderwijsassistent
 Annabel van der Kroft avanderkroft onderwijsassistent
 Bianca Mol bmol@ onderwijsassistent (extern)
 Gert Jan van Tilborg gjvantilborg@ huismeester
 Elly Riethorst eriethorst@ office manager


Taken en rollen rondom zorg en begeleiding

Frauke Lockefeer flockefeer@
ib@
Hoogbegaafdheidsspecialist / intern begeleider / PLUSklas
Harald Rooth hrooth@ Remedial teacher/gedragsspecialist

Jacobine Looman

jlooman@ PLUSklas


Directie en MT

Judith de Waal directie@

directeur

 Liesbeth Kleuver lkleuver@ MT/onderbouwcoördinator

 Bestuur

Carmen Portocarero bestuur@  voorzitter
Erik van Hengstum  penningmeester@ penningmeester
Martin Geurts penningmeester@ penningmeester
Mariëlle van den Biggelaar bestuur@ secretaris
Frits Hogen Esch facilitairezaken@ facilitaire zaken
Bart van der Roer bestuur@ algemeen bestuurslid