Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
De HSV als organisatie
De geboorte van een school
De leerplicht - van zes tot en met twaalf jaar - was nog maar enkele jaren ingevoerd, toen enkele ouders begin twintigste eeuw besloten om een school op te richten in Hilversum Zuid. De initiatiefnemers wilden zoveel mogelijk individueel onderwijs in kleine klassen, waarbij handenarbeid werd gegeven. Drilmethodes wilden ze niet. Omdat er geen schoolgeld gevraagd mocht worden, bedachten ze een constructie waarbij ouders lid werden van een vereniging die de school bestuurde. Op 26 maart 1909 opende de ‘Hilversumsche Schoolvereeniging' officieel haar deuren. Op 17 oktober 1910 is de eerste steen gelegd voor het huidige schoolgebouw, dat inmiddels een Gemeentelijk Monument is. 

In de afgelopen eeuw is er veel gebeurd op de school. Het onderwijs is veranderd en meegegaan met de tijd. Tegelijkertijd houden we ook nu nog vast aan de idealen van destijds: kwalitatief goed onderwijs en betrokkenheid van de ouders. 

Meer informatie over de historie van de school vindt u in het ‘Boek van de eeuw’. Er ligt een boek ter inzage op school. Als u interesse heeft, loop dan even langs bij Elly Riethorst.

HSV anno nu in het kort
De HSV is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. Deze grondslag houdt in dat we als school niet werken vanuit een godsdienst of levensbeschouwing, maar dat we les geven op grond van onze eigen visie over onderwijs. De ouders van de leerlingen zijn lid van de schoolvereniging, dit betekent dat zij zich confirmeren aan de visie van de school en bereid zijn om binnen de school een actieve rol op zich te nemen. De kernwaarden van ons onderwijs zijn: talentontwikkeling, respect, betrokkenheid en plezier. De HSV profileert zich als Vreedzame School.

Het onderwijsteam bestaat uit bevoegde groepsleerkrachten met diverse specialisaties en uit vakleerkrachten voor gym, muziek en beeldende vorming. Het onderwijs wordt verzorgd in het Nederlands en is afgestemd op de kerndoelen voor het basisonderwijs. 

We werken op school met een jaarklassensysteem, waarbij alleen de groepen 1 en 2 een deel van het jaar gemengd zijn. Het tweede deel van het schooljaar wordt ter voorbereiding op groep 3 een aparte groep 2 geformeerd. De groepsgrootte is (in principe) maximaal 32 kinderen. Vanaf groep 3 worden de groepen vier keer per week opgedeeld: de helft van de klas heeft les van de vakdocent gym, muziek of beeldende vorming, terwijl de andere helft les krijgt van de groepsleerkracht.

De school doet mee aan landelijke activiteiten, zoals de kinderboekenweek en de Koningsspelen (HSV sportdag). Ook is de school vertegenwoordigd tijdens regionale activiteiten, zoals schoolskiën, schoolvoetbal, de Hilversumse City Run en de wandelvierdaagse (organisatie in handen van ouders). Daarnaast organiseert de school een aantal keer per jaar bijzondere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het kerstdiner, de afscheidsmusical en een culturele middag.