Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Onderwijsteam

Het onderwijsteam van de HSV bestaat uit:
-de directeur 
-een intern begeleider

-remedial teacher (RT) (cognitief en gedrag)
-groepsleerkrachten
-plusleerkrachen (Graaf-RT)
-vakleerkrachten beeldend onderwijs, muziekonderwijs en bewegingsonderwijs
-onderwijsassistenten
-een office manager
-een huismeester
-stagiares

Binnen het onderwijsteam is een intern begeleider aangesteld, die zich bezig houdt met het begeleiden en coördineren van de leerlingenzorg. De remedial teaching en het onderwijs aan de plusklassen wordt verzorgd door hiervoor geschoolde leerkrachten. 

Eerste aanspreekpunt
De kinderen krijgen gedurende het schooljaar te maken met verschillende leerkrachten. Het eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Voor schooltijd kunt u dringende zaken aan de leerkrachten doorgeven. Wilt u een afspraak maken over de voortgang van uw kind, meld dit dan even na schooltijd bij uw groepsleerkracht. Als dit niet lukt, dan kunt u een email sturen. Onze emailadressen zijn als volgt samengesteld: voorletter en achternaam aan elkaar @hsv1909.nl.

Zie ook gegevens onderwijsteam.