Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Vreedzame School

De HSV profileert zich als Vreedzame School. We willen de leerlingen handvatten bieden en vaardigheden aanleren om in de school en daarbuiten op een respectvolle, tolerante en sociale wijze met elkaar om te gaan.

“De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen“.
De lessen zijn verdeeld over de volgende blokken

1. Onze klas 
2. Zelf conflicten oplossen
3. Communicatie
4. Gevoelens
5. Mediatie
6. Anders en toch samen