Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Titel

        Wij zoeken per start van het schooljaar 2018-2019
 
groepsleerkracht WTF 0.9900
(fulltime onderbouw)

groepsleerkracht WTF 0.3790
(donderdag-vrijdag)


Beide voor groep 1-2   
 

De leerkracht doet ertoe!                                                

De Hilversumse Schoolvereniging is een basisschool met circa 265 leerlingen en is gevestigd in Hilversum-zuid. Wij zijn een 1-pitter, waarbij kwaliteit van leerkrachten bovenaan staat, opdat leerlingen een optimale ontwikkeling kunnen doormaken gedurende hun basisschoolperiode. We doen er veel aan om de professionele ontwikkeling van een leerkracht te stimuleren. 

Teamsamenstelling: groepsleerkrachten (al dan niet met specialisatie), vakleerkrachten*, interne begeleider, onderwijsassistenten, speciale leerkrachten **, conciërge, office manager, directie en bestuur.

Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij: 

 • collegiaal, enthousiast en een teamspeler is; 

 • meewerkt aan ontwikkelingen en vernieuwingen; 

 • stressbestendig, proactief en flexibel is en blijk geeft van stabiliteit; 

 • een goed klassenmanagement kan bieden; 

 • hart heeft voor kinderen en met hen omgaat op basis van respect; 

 • een autoriteit is zonder autoritair te zijn; 

 • ervaring heeft met het kindvolgsysteem KIJK/methode Kleuterplein of bereid is om zich hier te bekwamen; 

 • onderwijs kan geven op minimaal drie niveaus; communicatief vaardig is.

De Hilversumse Schoolvereniging biedt: 

 • een open, betrokken en loyaal team; 

 • een goede schoolsfeer; 

 • leergierige leerlingen die uitdaging nodig hebben;

 • ontwikkelingsperspectieven; 

 • hoge ouderbetrokkenheid; 

 • onderwijs met een duidelijke structuur; 

 • salaris conform de CAO PO.

 

* Onze vakleerkrachten zijn in vaste dienst voor de vakken bewegingsonderwijs, muzikale vorming en beeldende vorming. De helft van de groep gaat naar de vakleerkracht zodat groepsleerkrachten in die tijd met de andere helft van de groep werkt en extra aandacht kan geven. 

** Speciale leerkrachten zijn leerkrachten die ambulant zijn om RT te bieden, verrijkingsonderwijs te geven of gedragsmatig met leerlingen werken. Samen met directie en interne begeleider vormen zij het zorgteam dat de groepsleerkrachten ondersteunt.  

Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw persoonlijke motivatie en een uitgebreid curriculum vitae vóór 1 juli 2018 per e-mail aan directie@hsv1909.nl   

Voor informatie over de functie kunt contact opnemen met de directeur van de Hilversumse Schoolvereniging: J. de Waal.
Tel: 035-6245076