Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Leerplicht
Leerplicht: aan-/ afwezigheid

Aanwezigheidsregistratie in verband met leerplicht
Elk kind in Nederland is vanaf zijn vijfde verjaardag leerplichtig. De HSV registreert elke dag welke kinderen aanwezig zijn. Wanneer een kind niet aanwezig kan zijn moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van reden (telefonisch)melden. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Voor verzuim, verlofregeling en vrijstelling schoolbezoek verwijzen wij graag naar de schoolgids