Aanmelden nieuwe leerling

Kennis maken


Aanvraag HSV-tour?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking én rondleiding in onze historische school.
Mail, vul het aanvraag- formulier in óf bel ons en vraag naar Elly Riethorst/ Judith de Waal.

Een nieuwe fase

Het maken van
een schoolkeuze

Voor het eerst naar de basisschool gaan, is zowel voor kinderen als voor ouders een hele stap. Het is het begin van een nieuwe fase. Ook voor kinderen die van een andere basisschool komen, bijvoorbeeld door een verhuizing, is het van belang om een school te kiezen die bij uw kind(eren) en bij u past.

Als u interesse heeft in de HSV, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Elly Riethorst (office manager) via telefoonnummer: 035-6245076. U kunt (vrijblijvend) een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We raden wel aan om zsm uw kind(eren) aan te melden, omdat wij voor de meeste groepen te maken hebben met wachtende leerlingen.

Hieronder een korte toelichting op de aanmeld- en toelatingsprocedure.

Aanmelden

Uw kind is vanaf de 4e verjaardag welkom bij ons op school. U kunt uw kind direct na de geboorte aanmelden door het aanmeldformulier onder aan deze pagina in te vullen. Na de verwerking van uw aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van plaatsing op de aanmeldlijst. In de bevestigingsbrief wordt vermeld op welke positie uw kind op de aanmeldlijst staat. Uw kind kan nog naar beneden schuiven op deze lijst, omdat op dat moment nog niet aangemelde broertjes en zusjes altijd voorrang zullen krijgen. Deze aanmelding is nog geen definitieve inschrijving. In het jaar waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u definitief uitsluitsel of uw kind is geplaatst.

Plaatsingsbeleid vierjarigen

Na de voorjaarsvakantie starten we met het plaatsen van leerlingen voor het  (kalender)jaar. We laten per kleutergroep een vast aantal kinderen toe, totdat de groepsgrootte van 30 is bereikt. Als het maximum aantal leerlingen is bereikt, worden de overige leerlingen geplaatst op een wachtlijst. Zodra er een plaats beschikbaar komt, worden de ouders benaderd. De criteria die we hanteren voor het aannemen van een nieuwe leerling zijn beschreven in de schoolgids

Wennen op school vierjarigen

Uw kind mag in de twee maanden voorafgaand aan de startdatum een aantal dagdelen komen wennen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt. Ook kan het zijn dat we een andere startdatum met u afspreken in verband met een (nabije) schoolvakantie. Vlak voor de zomervakantie én in de maand december, laten we geen nieuwe kleuters instromen. Die beginnen dan na de zomer- of kerstvakantie en wennen ook eventueel na deze vakantie.

Plaatsingsbeleid zij-instromers

Als u uw kind later aanmeldt, bijvoorbeeld omdat uw kind van een andere basisschool komt, dan kijken we of er nog mogelijkheden zijn om uw kind toe te laten. We hanteren hiervoor een transparante zij-instroom-procedure. 

We nemen in dat geval contact op met de vorige school en vragen om een gewaarmerkt onderwijskundig rapport. Ook laten we uw kind een dag meelopen waarbij we observeren hoe een kind zich profileert op sociaal en onderwijskundig vlak. Alle gegevens die we verzamelen worden met u besproken. Dit traject kan leiden tot plaatsing op onze school, soms in een andere dan de eerder beoogde groep, of tot het advies om naar een andere school te kijken (of op de huidige school te blijven).

Wachtlijsten

Momenteel zijn vrijwel alle groepen vol en is er dus mogelijk geen ruimte voor (zij-)instroom wanneer u uw kind aanmeldt. Ook voor toekomstige kleutergroepen zijn meestal zo zoveel aanmeldingen, dat uw kind waarschijnlijk niet geplaatst zal worden bij de 4e verjaardag. Daarom adviseren we om tijdig aan te melden.

Aanmeldformulier

Algemene leerlinggegevens

Naam
DD slash MM slash JJJJ
Geslacht
Adres
Nieuw gezin op de HSV ?
DD slash MM slash JJJJ
Bijvoorbeeld: nieuw adres wanneer u gaat verhuizen of andere dingen die voor ons belangrijk zijn om te weten.

Huidige basisschool

Huidige school
DD slash MM slash JJJJ
eerste schooldag op deze school
DD slash MM slash JJJJ
geplande laatste schooldag

Contactgegevens ouders/verzorgers

VERZORGER 1
Naam
Relatie tot kind
DD slash MM slash JJJJ
VERZORGER 2
Naam
Relatie tot kind
DD slash MM slash JJJJ