De leerkracht doet er toe!

Vacature leerkracht groep 3 of 4

Per schooljaar 2023-2024

40 uur per week / WTF 1.0000

Onze school is een basisschool met circa 250 leerlingen, gevestigd in Hilversum. Wij zijn een eenpitter, waarbij kwaliteit en ontwikkeling van leerkrachten bovenaan staan. Wij stimuleren onze leerkrachten om zich te blijven ontwikkelen en zich uit te laten dagen. Hierdoor voelen zij zich geïnspireerd en betrokken. Zo zorgen wij ervoor, dat leerlingen een optimale ontwikkeling kunnen doormaken gedurende hun basisschoolperiode. 

Ons enthousiaste en betrokken team bestaat uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Onze leerlingen kenmerken zich door hun grote betrokkenheid en nieuwsgierigheid.

Bijzonderheden van onze school: (bewust) kleinschalig, eenpitter, drie vakleerkrachten*, interne begeleider, extra onderwijsassistenten en RT leerkrachten **.

Door de inzet van vakleerkrachten zorgen we, behalve voor uitdagend vakonderwijs, ook voor meer aandacht voor de leerlingen. De helft van de klas gaat naar de vakleerkracht en de andere helft van de groep blijft bij de groepsleerkracht. Hiermee verhogen  we de kwaliteit van het onderwijs en geven we de leerlingen veel individuele aandacht.

In groep 3 wordt altijd in het eerste half jaar naast de leerkracht  een onderwijsassistent ingezet om te ondersteunen en aan te vullen.

 *Onze vakleerkrachten zijn in vaste dienst voor de vakken bewegingsonderwijs, muzikale vorming en beeldende vorming. Bij de kleuters geeft onze vakleerkracht bewegingsonderwijs  ook motorische remedial teaching.

** RT leerkrachten zijn leerkrachten die ambulant zijn om RT (remedial teaching) te bieden, verrijkingsonderwijs te geven of gedragsmatig met leerlingen werken. Samen met directie en interne begeleider vormen zij het zorgteam dat de groepsleerkrachten ondersteunt. 

Onze school kenmerkt zich door het zich altijd willen blijven ontwikkelen. Volgend jaar staan onder andere bewegend leren en een nieuwe rekenmethode op de agenda.

Onze nieuwe collega:

●     Is collegiaal, enthousiast en een teamspeler;

●     werkt mee aan ontwikkelingen en vernieuwingen;

●     biedt een activerende stijl van lesgeven;

●     is stressbestendig, proactief, stabiel en flexibel ;

●     biedt een goed klassenmanagement;

●     heeft hart voor kinderen en gaat met hen om op basis van respect;

●     is een autoriteit  zonder autoritair te zijn;

●     kan onderwijs geven op meerdere niveaus;

●     is communicatief vaardig;

●     en boven dit alles iemand die zichzelf is.

De Hilversumse Schoolvereniging biedt:

●     een open, betrokken en loyaal team;

●     ruimte voor jouw eigen bijdrage;

●     een goede schoolsfeer;

●     hoge ouderbetrokkenheid;

●     onderwijs met een duidelijke structuur;

●     salaris conform de CAO PO

Ben je geïnteresseerd, stuur dan jouw cv per e-mail aan directie@hsv1909.nl of bestuur@hsv1909.nl. Het liefst met een korte motivatie.

De kennismakingsgesprekken/selectiegesprekken vinden op korte termijn plaats.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Judith de Waal via

Tel: 035-6245076 

Wil je meer informatie over onze school, bezoek dan onze website: www.hsv1909.nl

Wij kijken uit naar je reactie en om vrijblijvend kennis te maken.