Over ons onderwijs

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

De maatschappij van morgen

ICT op school

Balans tussen ICT en Boeken

Leerlingen op de HSV bereiden zich voor op de maatschappij van morgen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht om de wereld vanuit een veilige basis te laten begrijpen. Op de HSV zoeken we steeds weer naar een goede balans tussen het aanbieden van digitaal onderwijs en ‘fysiek’/lees onderwijs.

Daarom zie je bij ons op school letterlijk een aantrekkelijke moderne bibliotheek met fysieke boeken en in de klas wordt nog veel gebruik gemaakt van papieren boeken, schrijfonderwijs in een schrijfschrift, werkboeken waarin gewerkt wordt enzovoort. Ook is er veel aandacht voor beweging, rollen, kruipen, bewegend leren enzovoort. Daarnaast zie je ook in elke klas een oplaadkar voor 32 chromebookjes die soms worden ingezet als een methodiek ook digitale verwerking vraagt.

Om ook digitaal goed voorbereid te zijn moeten kinderen leren hoe ze computers en internet het best kunnen gebruiken en hoe ze informatie opzoeken en beoordelen. Op de HSV is daarom ook een ICT leerlijn ingericht.

Daarnaast is ICT een middel om onze lessen mede vorm te geven. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen flexibel aan de slag (kunnen) gaan met de diverse ICT middelen, de ICT-programma’s en de bijbehorende software.

De leerlijn Digitale Geletterdheid

Op de HSV werken we met DIGIT-po. Dit is een complete leerlijn voor het aanleren van digitale geletterdheid in het basisonderwijs. 

Digitale geletterdheid in het basisonderwijs 

In het basisonderwijs start het werken met en in de digitale wereld. Hoe gaan kinderen om met de uitdagingen die de online technologie hen biedt? Het is belangrijk dat kinderen leren ‘zijn’ in de digitale wereld en de beschikbare online technologie ook kunnen toepassen. DIGIT-po helpt hen bij deze ontwikkeling. 

Leerlingen die DIGIT-po hebben afgerond, zijn zo vaardig op pc, laptop of Chromebook dat zij hier voordelen van hebben bij het gebruik ervan in het dagelijks leven en het vervolgonderwijs. 

Het uitgangspunt van DIGIT-po is het rapport ‘Digitale Geletterdheid’ van het SLO en het voorstel voor digitale geletterdheid van Curriculum.nu wat volledig aansluit op de gestelde einddoelen. 

Digitale geletterdheid kun je verdelen over de volgende 4 domeinen

ICT basisvaardigheden 

ICT basisvaardigheden legt een brede basis voor het efficiënt gebruik van computers, tablets en mobiele apparaten  Het domein bevat het volgende lesmateriaal: Algemene ICT kennis & vaardigheden, Tekstverwerken met Word of Google Docs, Presenteren met PowerPoint, Prezi en/of Google Presentaties, internet en e-mail. 

Informatievaardigheden 

Leerlingen leren hierin effectief, efficiënt en verantwoord omgaan met online informatie. Het domein Informatievaardigheden bevat het volgende lesmateriaal: Effectief leren zoeken & vinden van informatie, leren bronnen te gebruiken en te beoordelen. 

Mediawijsheid 

De mogelijkheden in de wereld van de digitale media zijn eindeloos. Maar het goed om gaan met deze middelen vereist andere vaardigheden. Jongeren, ook in het basisonderwijs, leren omgaan en bewust maken van deze mogelijkheden is essentieel. 

Computational thinking 

In het domein Computational thinking leren de kinderen hoe computers denken, probleemoplossend werken met behulp van ICT-technieken en leren ze opdrachten geven met computertechnologie.

Op de school werken we met systeembeheerder Cloudwise. Zij werken nauw samen met Google. Om flexibel in school te kunnen werken binnen deze infrastructuur kiezen we voor Chromebooks.

Cloudwise heeft speciaal voor het onderwijs het COOL-portaal ontwikkeld, dat de leerlingen en leerkrachten een goed beveiligde toegang biedt tot de educatieve software van de methoden waar wij als school voor gekozen hebben. Daarnaast kunnen leerkrachten, leerlingen en alle betrokkenen binnen de organisatie, in de online software- en dataomgeving van Google for Education documenten opslaan, bewerken, delen en presenteren. Het is allemaal web-based, dus niet alleen op school, maar alles is overal via elke pc, telefoon of tablet met een internetverbinding te benaderen.

Op school is een goed WIFI netwerk aangelegd. Elk klaslokaal beschikt over een digibord en de leerlingen maken gebruik van chromebooks. Vanuit elk klaslokaal kan eenvoudig met de chromebooks met het draadloze WIFI-netwerk een verbinding worden gemaakt. Daarnaast is er een mediaplein ingericht, waar ook een volledige groep kan werken en gebruik kan maken van educatieve software. In de gymzaal maken de vakdocent gym en de leerlingen gebruik van iPad devices. De verbinding met internet loopt via een glasvezelverbinding. Samen met het krachtige WIFI-netwerk zorgt dit er voor, dat in het hele gebouw de internetverbinding stabiel en betrouwbaar is.

Programmeren


Via deze link kunt u zien waarom wij het belangrijk vinden dat kinderen leren programmeren en wat wij dan aanbieden.