Over ons onderwijs

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

Optimale ontwikkeling

Leerlingbegeleiding

We streven met elkaar naar een optimale ontwikkeling van alle leerlingen in overeenstemming met hun mogelijkheden. Om kinderen goed te kunnen begeleiden en ze de nodige zorg te kunnen bieden, is er een leerling-begeleidingssysteem ingericht. Er is een intern begeleider aangesteld, die de begeleiding en zorg coördineert. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het bieden van de juiste begeleiding en zorg.    

Begeleidingsinformatie bij start op school

Ieder kind is welkom, zolang we de nodige zorg kunnen bieden. De eerste begeleidingsinformatie ontvangen wij van de ouders/verzorgers tijdens het kennismakingsgesprek. Als blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft, dan overleggen we hierover met de ouders en bepalen we of de HSV die zorg kan bieden. Het beleid hierop is beschreven in het school ondersteuningsprofiel (SOP)

De conclusies van het SOP op een rij.

  • De leerlingen die als 4-jarige hier binnenkomen, hebben over het algemeen een goede beheersing van de Nederlandse taal. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij de Nederlandse taal dusdanig beheersen dat zij zich kunnen redden in de groep, dat zij vragen kunnen stellen en dat zij de instructies van de leerkrachten begrijpen. 
  • De leerlingen van de HSV hebben over het algemeen meer uitdaging nodig dan het programma zoals standaard aangeboden in de lesmethoden. Er is dus veel aandacht voor activering en verrijking. 
  • Onze groepen tellen gemiddeld 32 leerlingen, hetgeen een bepaalde mate van zelfstandigheid en taakgerichtheid vereist. 
  • We hebben op de HSV een sterk zorgteam, van gespecialiseerde leerkrachten op het vlak van RT en verrijking, een intern begeleider en directie. Dit zorgteam ondersteunt het team, bij het bieden van onderwijs aan leerlingen met een specifieke leerbehoefte.
  • Daarnaast werken we op de HSV nauw samen met Unita om externe zorg aan te kunnen.
  • Uiteraard streven we naar een goede samenwerking met ouders. 

Zorg voor de leerlingen 

Voor alle leerlingen zorgen we voor een ononderbroken ontwikkelingsproces, waarbij het behalen van alle relevante kerndoelen in groep 8 centraal staat.  
Binnen de groepen wordt op meerdere niveaus gewerkt. Kinderen die meer aankunnen dan de basisstof, krijgen verrijkingsopdrachten aangeboden binnen de groep.  Zij ontvangen hierbij minder of andere instructie, waardoor een groter beroep wordt gedaan op hun eigen zelfstandigheid. Dit geldt voor afzonderlijke vakken. 
Leerlingen die meer moeite hebben om zich de basisstof eigen te maken, bieden we verlengde instructie en werk op maat aan binnen de groep.

Verrijkingslessen 

Een bepaalde groep leerlingen heeft ook buiten de klas nog extra verrijking nodig om gemotiveerd en actief te blijven leren. Deze groep leerlingen doorloopt met zoveel gemak het basisprogramma, dat ze nauwelijks toekomt aan het echte leren. Deze leerlingen hebben nog meer uitdaging nodig om voldoende ervaring op te doen met zaken als: doorzetten, vragen stellen, leren van fouten maken, sparren met gelijkgestemden en plannen en organiseren. Die uitdaging wordt geboden tijdens de momenten van de Graaf-RT. Deze momenten bestaan uit een instructie op maat, en evaluatie van complexe opdrachten, die de leerlingen zelfstandig verwerken gedurende de rest van de week in de groep. De term ‘graven’ verwijst naar ‘leren met diepgang’.

De lessen graaf RT worden aangeboden door een verrijkingsleerkracht die put uit een speciale verrijkingslijn. De intern begeleider coördineert de graaf RT en stuurt de verrijkingsleerkrachten aan. 

Remedial teaching 

Soms zijn leerlingen die moeite hebben met de de verlengde instructies , gebaat bij Remedial Teaching of pre teaching buiten de groep, door les te krijgen van een speciaal aangestelde RT leerkracht. Remedial Teaching is het bieden van professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. 

Remedial teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en/of fijne motoriek. 

Voor meer info en voor onze werkwijze Handelingsgericht werken; zie schoolgids.