Over wettelijke regelingen

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

Protocol

Meldcode huiselijk geweld

De HSV beschikt over een meldcode huiselijk geweld. Dit is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De meldcode helpt de leden van ons onderwijsteam te reageren bij signalen van huiselijk geweld. Als u als ouder vermoedens heeft van huiselijk geweld bij een leerling dan kunt u zich altijd wenden tot de intern begeleider of de directeur van de school. 

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de leden van ons onderwijsteam moeten doen bij vermoedens van geweld. Het protocol van de HSV is in te zien op school en in de schoolgids.

De stappen zijn :

Stap 1

In kaart brengen van signalen.

Stap 2

Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van stichting Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding. 

Stap 3

Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4

Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd stichting Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5

Melding doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid en beslissen of de school zelf hulp kan bieden en/of organiseren.

Handle with care

Sinds 4 maart 2022 doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’, waarin wij samenwerken met de politie en Veilig Thuis. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is
ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.
De juf of meester kan hem of haar tot steun zijn en rekening houden met wat de leerling nodig heeft. De leerling voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen en sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt zodat mogelijke schade wordt voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Als Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider
waar de leerling op school zit:

• de naam van de leerling;
• de geboortedatum van de leerling;
• het signaal ‘Handle with Care’.


Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de Veilig Thuis niet aan ons
mee.

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld
verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen.
Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.
Onderstaande link met een filmpje over het project Handle With Care.
https://youtu.be/7lg4zoKWY_A