Over wettelijke regelingen

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

Protocol

Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs


De Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs wordt ook wel de meld-, overleg- en aangifteplicht genoemd. Deze wet verplicht alle medewerkers die het vermoeden hebben van, of informatie krijgen over, een mogelijk zedendelict door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag. Deze wet bestaat al sinds 1999.

Stap 1

Een medewerker van een onderwijsinstelling heeft het vermoeden van, of informatie over, een zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling.

Stap 2

De medewerker meldt dit aan het bevoegd gezag.

Stap 3

Het bevoegd gezag overlegt met de vertrouwensinspecteur.

Stap 4

Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit

Stap 5

Het bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt gedaan.

Stap 6

Het bevoegd gezag doet aangifte