Nieuwe leerlingen

Kennis maken


Aanvraag HSV-tour?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking én rondleiding in onze historische school.
Mail, vul het aanvraag- formulier in óf bel ons en vraag naar Elly Riethorst/ Judith de Waal.

Een nieuwe fase

Het maken van een schoolkeuze

Voor het eerst naar de basisschool gaan is zowel voor kinderen als voor ouders een hele stap. Het is het begin van een nieuwe fase. Ook voor kinderen die van een andere basisschool komen, bijvoorbeeld door een verhuizing, is het van belang om een school te kiezen die bij uw kind(eren) en bij u past.

Als u interesse heeft in de HSV, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Elly Riethorst (office manager) via telefoonnummer: 035-6245076. U kunt (vrijblijvend) een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We raden wel aan om zsm uw kind(eren) op de belangstellendenlijst, omdat wij voor de meeste groepen te maken hebben met wachtende leerlingen.

Hieronder een korte toelichting op de aanmeld- en toelatingsprocedure. We verwijzen u ook naar onze schoolgids om hier meer over te lezen.

Belangstellendenlijst instroom vanaf vier jaar

Uw kind is vanaf de 4e verjaardag welkom bij ons op school. U kunt uw kind direct na de geboorte plaatsen op de belangstellendenlijst door het formulier onder aan deze pagina in te vullen. Na de verwerking van het formulier ontvangt u een schriftelijke bevestiging dat uw kind op de belangstellendenlijst is geplaatst. Dit betreft nog geen definitieve inschrijving. In het jaar waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u definitief uitsluitsel of uw kind is geplaatst. U heeft dan de keuze om uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

Wennen op school vierjarigen

Uw kind mag in de twee maanden voorafgaand aan de startdatum een aantal dagdelen komen wennen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt. Ook kan het zijn dat we een andere startdatum met u afspreken in verband met een (nabije) schoolvakantie. Vlak voor de zomervakantie én in de maand december, laten we geen nieuwe kleuters instromen. Die beginnen dan na de zomer- of kerstvakantie en wennen ook eventueel na deze vakantie.

Belangstellendenlijst zij-instromers ouder dan vier jaar

Wanneer uw kind van een andere basisschool komt en u wilt overstappen naar de HSV, dan kijken we of er nog mogelijkheden zijn om uw kind toe te laten. Wanneer er nog plaats is in de groep, gaan we over tot een transparante zij-instroom-procedure. Wanneer er geen plaats is, kunt u ervoor kiezen uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen.

Bij de zij-instroomprocedure nemen we na een uitgebreid kennismakingsgesprek met u contact op met de vorige school en vragen om een gewaarmerkt onderwijskundig rapport. Ook laten we uw kind een dag meelopen waarbij we observeren hoe een kind zich profileert op sociaal en onderwijskundig vlak. Alle gegevens die we verzamelen worden met u besproken. Dit traject kan leiden tot plaatsing op onze school, soms in een andere dan de eerder beoogde groep, of tot het advies om naar een andere school te kijken (of op de huidige school te blijven).

Wachtlijsten

Momenteel zijn vrijwel alle groepen vol en is er een wachtlijst voor de groep. Daarom adviseren we om tijdig contact met ons op te nemen.

Met het invullen van dit formulier geeft u aan belangstelling te hebben voor de HSV als toekomstige school voor uw kind. Graag het hele formulier invullen en daarna op de knop VERSTUREN klikken. De website stuurt u direct een mail ter bevestiging van ontvangst. Wij sturen u een bevestigingsbrief na het verwerken van het formulier in ons administratie. Dit kan wegens drukte soms wat langer duren.

Algemene leerlinggegevens

Naam(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Geslacht(Vereist)
Adres(Vereist)
Nieuw gezin op de HSV ?(Vereist)
Namen van broertjes/zusjes die ook bij ons bekend zijn
Eerste / tweede / derde etc
DD slash MM slash JJJJ
Bijvoorbeeld: nieuw adres wanneer u gaat verhuizen of andere dingen die voor ons belangrijk zijn om te weten.

Huidige basisschool

Huidige school
eerste schooldag op deze school
DD slash MM slash JJJJ
geplande laatste schooldag
DD slash MM slash JJJJ
Op te vragen bij de school

Contactgegevens ouders/verzorgers

VERZORGER 1
Naam verzorger 1(Vereist)
Relatie tot kind(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
VERZORGER 2
Naam verzorger 2
Relatie tot kind
DD slash MM slash JJJJ