Over ons onderwijs

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

Basisonderwijs

Onderwijsprogramma

De inhoud van het onderwijs is afgestemd op de kerndoelen voor het basisonderwijs. We werken op school met een jaarklassensysteem, waarbij de groepen 1 en 2 gemengd zijn.  

Per groep is een jaarprogramma opgesteld. De jaarprogramma’s van de acht leerjaren sluiten op elkaar aan. In principe doorloopt elke leerling de basisschool in gemiddeld 8 jaar, waarbij we rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Het aanbod binnen onze school is leerkracht gestuurd. 

Onderwijsinhoud 

Nederlandse taal

Engelse taal

Rekenen en wiskunde

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek (biologie), geestelijke stromingen en ICT

Sociale redzaamheid: o.a.Verkeer, De Vreedzame School, Gelukskoffer

Bewegingsonderwijs

Kunstzinnige oriëntatie

Creatieve vakken:
beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen), muziek, dans, drama, creatief gebruik van nieuwe media 

Lesmethoden 

Taal

Groep 1-2: Kleuterplein (nieuwste versie), Kleuteruniversiteit

Groep 3: Lijn 3 (nieuwste versie)

Groep 4-8: Taal Actief 4 (nieuwste versie)

Lezen

Groep 4-8: Blink Lezen

Spelling

Groep 4-8: Taal Actief 4 (nieuwste versie)

Schrijven

Groep 3-8:  Klinkers

Engels

Groep 1-8: Groove me / Stepping Up vanaf groep 5

Rekenen

Groep 1-2: Kleuterplein (nieuwste versie) , Kleuteruniversiteit

Groep 3-8: Wereld in getallen

Geschiedenis

Groep 4-8: Brandaan (nieuwste versie; met HOD opdrachten)

Aardrijkskunde

Groep 4-8: Meander (nieuwste versie; met HOD opdrachten)

Natuuronderwijs

Groep 4-8: Naut  (nieuwste versie; met HOD opdrachten) 

Verkeer

Groep 1-8: Projectvormen

Beeldende vorming

Groep 2-8: Eigen leerlijn vakdocent/Moet je Doen

Muziek

Groep 1-8: Eigen leerlijn vakdocent

Bewegingsonderwijs

Groep 1-8: Eigen leerlijn vakdocent

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Groep 1-8: Vreedzame School en Gelukskoffer

Lesmodel

Om actieve betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan te leren hanteren we het EDI model: Expliciete Directe Instructie model.
Dit model sluit nog weer beter aan op het geven van onderwijs op maat.
Het activeren van leerlingen is één van de speerpunten van EDI: geen leerlingen die
consumeren maar actieve leerlingen. We staan tenslotte voor uitdagend onderwijs.

Het model geeft praktische handvatten om alle
leerlingen actief deel te laten nemen. Het expliciete komt in elke fase terug en het
model geeft daartoe duidelijke richting. De leerlingen werken veel samen, leggen een
som uit aan hun schoudermaatje, vertellen het doel aan elkaar, verwoorden het
probleem.

Voor meer inhoudelijke uitleg met betrekking tot ons onderwijs programma, zie de schoolgids.