Over de HSV

Kennis maken


Aanvraag HSV-tour?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking én rondleiding in onze historische school.
Mail, vul het aanvraag- formulier in óf bel ons en vraag naar Elly Riethorst/ Judith de Waal.

Wie zijn wij?

Onderwijsteam

Het onderwijsteam van de HSV bestaat uit:

 • de directeur 
 • een intern begeleider
 • remedial teachers (RT) (cognitief en gedrag)
 • groepsleerkrachten
 • plusleerkrachen (Graaf-RT)
 • vakleerkrachten beeldend onderwijs, muziekonderwijs en bewegingsonderwijs
 • onderwijsassistenten
 • een ICT manager en leerkracht
 • een office manager
 • een huismeester
 • stagiares

Binnen het onderwijsteam is een intern begeleider aangesteld, die zich bezig houdt met het begeleiden en coördineren van de leerlingenzorg. De remedial teaching en het onderwijs aan de plusklassen wordt verzorgd door hiervoor geschoolde leerkrachten

Eerste aanspreekpunt

De kinderen krijgen gedurende het schooljaar te maken met verschillende leerkrachten. Het eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht van uw kind(eren). Maar omdat wij een relatief kleine school zijn is de deur naar vakleerkrachten, intern begeleider of directeur ook laagdrempelig.

Voor schooltijd kunt u dringende zaken aan de leerkrachten doorgeven. Wilt u een afspraak maken over de voortgang van uw kind, meld dit dan even na schooltijd bij uw groepsleerkracht. Als dit niet lukt, dan kunt u een email sturen.

Zie voor alle mailadressen contactgegevens-onderwijsteam.