Over de HSV

Kennis maken


Aanvraag HSV-tour?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking én rondleiding in onze historische school.
Mail, vul het aanvraag- formulier in óf bel ons en vraag naar Elly Riethorst/ Judith de Waal.

Vreedzame school én Gelukskoffer

Sociaal
emotionele ontwikkeling

Gericht op de groep

De HSV profileert zich als Vreedzame School. We willen de leerlingen handvatten bieden en vaardigheden aanleren om in de school en daarbuiten op een respectvolle, tolerante en sociale wijze met elkaar om te gaan.

“De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen“.

De lessen zijn verdeeld over de volgende blokken:

1. Onze klas 
2. Zelf conflicten oplossen
3. Communicatie
4. Gevoelens
5. Mediatie
6. Anders en toch samen

Gericht op de leerling

De lessen van Gelukskoffer richten zich op persoonlijke ontwikkeling en op het ontdekken van eigen invloed op geluk.

Zeven thema’s keren in iedere groep terug:

  1. Wat is geluk
  2. Positief denken
  3. Dankbaarheid
  4. Talenten
  5. Zelfvertrouwen
  6. Toekomstdromen
  7. Geluk doorgeven